Fysikaaliset hoidot lääkärin lähetteellä

Syvälämpöhoito


  • fysioterapeuttinen tutkiminen sekä ohjaus ja neuvonta
  • yksilöllinen terapeuttinen harjoittelu sekä siihen liittyvä hieronta ja fysikaalinen hoito
  • lämpö-, kylmä- ja kipuhoidot
  • manuaalinen terapia


Terapeuttinen harjoittelu:

Fysioterapiassa terapeuttinen harjoittelu tarkoittaa aktiivisten ja toiminnallisten menetelmien käyttöä asiakkaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kaikilla osa-alueilla vaikuttamalla asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin ja kipuun sekä aktivoimalla hänen tietoista suhdettaan kuntoutumiseen.

Voidaan harjoittaa asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, kestävyyttä, nivelten liikkuvuutta ja / tai motorisia taitoja, kuten kävelyä tai tasapainon hallintaa.

Harjoittelussa voidaan käyttää apuna erilaisia laitteita ja välineitä ( esim. kuntosalilaitteet, liikkumisen ja kehon hallinnan apuvälineet ). Terapeuttista harjoittelua toteutetaan joko yksilöllisesti tai ryhmissä.

Manuaalinen terapia:

Manuaalisessa terapiassa on pääpaino asiakkaan fyysisen suorituskyvyn, hermo-, lihas- ja niveltoimintojen tutkimisessa, tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteiden poistamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Tutkimis- ja terapiamenetelminä käytetään pehmytkudoksen ja nivelten mobilisointia, hermo- eli neuraalikudoksen mobilisointia ja terapeuttista harjoittelua.

Tavoitteena on vaikuttaa fyysiseen suorituskykyyn ja nivelten toimintaan, lievittää kipua ja normalisoida neuraalikudoksen ja lihasten toimintaa.

Hieronta:

Hieronta toimii usein esihoitona fysikaalisten hoitojen yhteydessä. Hieronnalla pyritään pehmittämään kireitä lihaksia ja sidekudoksia, rentouttamaan kehoa ja mieltä sekä laukaisemaan lihasjännityksiä.

Lämpö-, kylmä- ja sähköhoidot

Lämpöhoidolla pyritään lämmittämään kudos esihoitona hieronnalle, liikehoidolle tai muulle mobilisoivalle käsittelylle.

Pintalämpöä ( savilämpö, infrapunalamppu, paraffiinihoito ) annetaan rentouttamaan lihaksia.

Syvälämpöhoidossa hoidetaan syvempiä kudoksia, kipuja ja tulehduksia ultraäänilaitteen ( US ) avulla.

Kylmähoidossa kipua ja turvotusta lievitetään erilaisten kylmäpakkausten avulla.

Sähköhoitoja ( TNS, interferenssi, diadynaamiset virrat ) käytetään kivun lievitykseen tai kudosten aktivointiin.